Ilfra Expo is an event that celebrates contemporary art, based in the Victorian seaside town Ilfracombe, North Devon UK. Presenting indoor and outdoor artworks in a town wide exhibition. As part of Ilfra Expo, Gethin Wyn Jones is displaying work on Broad Street, that are influenced by the rural environment and landscapes of North Devon.

http://ilfraexpo.wordpress.com/

Ilfra Expo yw wyl i dathlu celfyddyd gyfoes, yn y dref glan môr Fictoraidd Ilfracombe, Gogledd Dyfnaint DU. Bydd gweithiau celf  yn cael ei arddangos ardraws y dref gyfan, dan do ac yn yr awyr agored. Fel rhan o Ilfra Expo, mae Gethin Wyn Jones yn arddangos gwaith ar Broad Street, sy’n cael eu dylanwadu gan yr amgylchedd a thirweddau Gogledd Dyfnaint.