Celf …a chrefft

Gethin Wyn Jones’ work will be exhibited at the ‘Celf …a chrefft’ in the Exhibition Hall at the National Eisteddfod in Wrexham between July the 30th and August the 6th.

“‘Celf …a chrefft’ is an annual exhibition that is held on the National Eisteddfod field. We’ve been showcasing visual art and applied art work on the Eisteddfod Field for five years, with the intention of providing additional flavour to that on display within the Visual Arts on the Maes.”

For more information, visit www.celfachrefft.co.uk

 

Bydd gwaith Gethin Wyn Jones yn cael ei arddangos yn ‘Celf …a chrefft’ sydd i’w weld yn yn Neuadd Arddangos yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro rhwng y 30ain o Orffennaf a’r 6ed o Awst.

“Arddangosfa flynyddol ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yw ‘Celf …a chrefft’. Menter sydd wedi bodoli ers pum mlynedd bellach ac sy’n ceisio darparu blas ychwanegol o ran y Celfyddydau Gweledol ar faes y brifwyl.”

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.celfachrefft.co.uk