Eisteddfod Genedlaethol 2014

“Y Lle Celf is the Eisteddfod’s visual arts gallery and it’s one of the most popular buildings on the Maes, attracting up to 40,000 visitors during the week. Y Lle Celf is a national celebration of visual arts and architecture in Wales, and an important shop window for the industry as well as being among the main attractions on the Maes. The gallery houses the work of some of Wales’ leading artists, with the work selected as part of the open exhibition. Any artist with a Welsh link or background is able to compete to be part of the exhibition.” The National Eisteddfod of Wales

 

“Y Lle Celf yw oriel gelfyddydau gweledol yr Eisteddfod ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf poblogaidd ar y Maes gan ddenu hyd at 40,000 o ymwelwyr yn ystod yr wythnos. Mae Y Lle Celf yn ddathliad cenedlaethol o’r celfyddydau gweledol a phensaernïaeth yng Nghymru, yn ffenest siop i’r byd celf ac yn atyniad pwysig ar y Maes. Mae’r oriel yn gartref i waith rhai o artistiaid blaenaf Cymru, a’r gwaith wedi’i ddewis fel rhan o’r arddangosfa agored, felly gall unrhyw artist sydd â chysylltiad â Chymru gyflwyno cais.” Eisteddfod Genedlaethol Cymru