Here’s a snap shot photo of what Wyn Jones is working on at the moment.

Dyma lun o beth mae Wyn Jones yn gweithio ar hyn o bryd.