Here’s a detail picture of Gethin Wyn Jones’ recent work.

Dyma lun manwl o waith diweddar Gethin Wyn Jones.